ZM CZO Selekt - Reklamacja

 
1 Początek 2 Krok 1 3 Krok 2 4 Krok 3 5 Zakończone
0%
Informacja

Niniejszy formularz pozwala ułatwić proces składania reklamacji dotyczących nieprawidłowości w procesie odbioru odpadów na terenie Gminy Dopiewo. Przekazane w formularzu dane zostaną przesłane wprost do podmiotu odpowiedzialnego, tj.: ZM CZO Selekt w Czempiniu na adres e-mail: czo.selekt@czempin.pl.

Przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu:
Dane podstawowe
Wprowadź dane odnośnie osoby zgłaszającej reklamację
E-mail
Na podany niżej adres zostanie wysłanie potwierdzenie złożenia reklamacji.